It

Όροι & Προυποθέσεις

Συμβουλές φροντίδας προϊόντος

Η επαρκής περιοδική φροντίδα των μπαταριών Mamoli διασφαλίζει ότι η υψηλή ποιότητα του προϊόντος διατηρείται αναλλοίωτη. Συνιστούμε λοιπόν:

 • Να στεγνώνετε πάντα τις βρύσες με ένα μαλακό πανί ή δέρμα σαμουά για να αποτρέψετε τον σχηματισμό εναποθέντων αλάτων.
 • Χρησιμοποιήστε ουδέτερο υγρό σαπούνι αραιωμένο σε νερό για καθαρισμό.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά απορρυπαντικά που περιέχουν λειαντικές ουσίες όπως ξύδι, αμμωνία, ακετόνη, χλωρίνη, οικιακά οξέα και διάφορα απολυμαντικά. Επιπλέον, αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των ειδών υγιεινής κοντά στις εγκατεστημένες βρύσες.

Συμβουλές συντήρησης

 • Απασβέστωση: Τα άλατα και οι εναποθέσεις ακαθαρσιών στα φιλτράκια μπορούν να αφαιρεθούν αποσυναρμολογώντας το φλιτράκι, βυθίζοντάς τον σε αραιωμένο ξύδι (μέγιστη συγκέντρωση 105 στους 20°) και αφήνοντάς τον να μουλιάσει για μερικές ώρες. Τέλος, πλύνετε με σαπούνι και νερό και ξεπλύνετε.
 • Ανταλλακτικά: συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Mamoli που διατίθενται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

Περιεχόμενα και όροι της εργοστασιακής εγγύησης

Η Mamoli Robinetteria S.p.A. εγγυάται στον τελικό χρήστη όλα τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου του για τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 • Εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς για ελαττώματα χύτευσης ή/και πορώδους υφής, όπου δεν αποδίδονται σε λανθασμένη συντήρηση από τον χρήστη.
  Δείτε τις συστάσεις φροντίδας του προϊόντος παρακάτω
 • Εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς για ελαττώματα χρωμίου, όπου δεν αποδίδονται σε λανθασμένη συντήρηση από τον χρήστη.
  Ως προς αυτό, δείτε τις συμβουλές για τη φροντίδα του προϊόντος στη σχετική παράγραφο.
 • Εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς για όλα τα φινιρίσματα εκτός από αυτό του
  χρώμιου, η διάρκεια ζωής του οποίου υπόκειται στη φροντίδα του χρήστη. Ως προς αυτό, δείτε τις συμβουλές για τη φροντίδα του προϊόντος στη σχετική παράγραφο.
 • Εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς για ελαττώματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των μηχανισμώνκαι των θερμοστατικών στοιχείων
 • Εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς για ελαττώματα που σχετίζονται με τη λειτουργία δακτυλίων στεγανοποίησης (o-rings) και εξαρτημάτων ελέγχου που σχετίζονται με ηλεκτρονικές και χρονομετρούμενες βρύσες.

Η εγγύηση ισχύει μόνο σε περίπτωση προσκόμισης του πρωτοτύπου του κουπονιού εγγύησης που έχει τοποθετηθεί σε κάθε συσκευασία, με σφραγίδα της ημερομηνίας αγοράς από τον πωλητή και της απόδειξης ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς. Επιπλέον, η εγγύηση ισχύει εάν η εταιρία Mamoli έχει λάβει την καταγγελία εντός είκοσι ημερών από τη διαπίστωση της δυσλειτουργίας και μπορεί να επιβληθεί μόνο εντός έξι μηνών από την καταγγελία.
Περιπτώσεις δυσλειτουργίας που προκαλούνται από γεγονότα μεταγενέστερα της αγοράς και δεν εξαρτώνται από τον οίκο Mamoli εξαιρούνται από την εγγύηση, όπως για παράδειγμα:

 • λανθασμένη εγκατάσταση του προϊόντος
 • επισκευή και συντήρηση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
 • mδυσλειτουργίες που προκαλούνται από περιορισμούς ή ελαττώματα στα συστήματα στα οποία συνδέονται τα προϊόντα Mamoli, φθορά των βρυσών ή των εξαρτημάτων τους ανάλογα με
 • την ποιότητα νερού (π.χ. παρουσία αλάτων).

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος όπου η εγγύηση ισχύει, η εταιρία Mamoli, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θα μεριμνήσει για την αποστολή ή την αντικατάσταση ή την επισκευή του ίδιου του προϊόντος ή των εξαρτημάτων που διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνονται ή θα επιστρέψει την αξία. Αυτή η συμβατική εγγύηση εξαντλεί κάθε ευθύνη της εταιρίας Mamoli για τα προϊόντα της, εξαιρουμένης ιδίως κάθε ευθύνης για τυχόν άμεσες και έμμεσες ζημιές που εξαρτώνται από τη μη συμμόρφωση των ίδιων των προϊόντων. Η Mamoli είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των προϊόντων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ευθύνης του παραγωγού. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για παρόντα ή μελλοντικά προϊόντα για τα οποία αναφέρεται ρητά διαφορετική ειδική εγγύηση.

Γενικοί όροι πώλησης

Παραγγελίες

Η πώληση των προϊόντων Mamoli εννοείται ότι πραγματοποιείται υπό τους γενικούς όρους που καθορίζονται εδώ και τους οποίους ο πελάτης αποδέχεται πλήρως με την τοποθέτηση της παραγγελίας. Τυχόν γενικοί όροι αγοράς του πελάτη αντίθετοι ή ασυμβίβαστοι με αυτούς που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν ισχύουν, εκτός εάν έχουν υπογραφεί ρητά από την Εταιρεία. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από αυτούς τους γενικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί για μεμονωμένες παραγγελίες θα ισχύουν μόνο για τέτοιες παραγγελίες και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε επόμενες παραγγελίες, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά.

Κάθε παραγγελία, όπως και αν δοθεί, για να είναι έγκυρη πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τον οίκο Mamoli μέσω τακτικής επιβεβαίωσης παραγγελίας.

Όλες οι άμεσες και έμμεσες προσφορές μας προορίζονται ως μη δεσμευτική πρόσκληση υποβολής πρότασης για την Εταιρεία.

Τιμές

Οι τιμές που θα εφαρμοστούν θα είναι αυτές του τιμοκαταλόγου της εταιρείας που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία παράδοσης. Ελλείψει τιμής καταλόγου, θα ισχύει η τιμή που ισχύει γενικά τη στιγμή της παράδοσης για προϊόντα του ίδιου τύπου. Οι τιμές προορίζονται, χωρίς ΦΠΑ, για αγαθά εκ του εργοστασίου στη Lacchiarella (EXW). Οι αναγραφόμενες τιμές δεν δεσμεύουν την εταιρεία για μεταγενέστερες παραγγελίες. Τιμές άλλες από αυτές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο μπορούν να εφαρμοστούν μόνο εάν συμφωνηθούν εγγράφως ή αναγνωριστούν στο τιμολόγιο.

Διανομή

Οι όροι παράδοσης που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας προορίζονται ως ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί καθώς δεσμεύονται από τη διαθεσιμότητα της στιγμής. Η μη συμμόρφωση εκ μέρους της Mamoli με τους αναφερόμενους όρους παράδοσης δεν δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να ακυρώσει την παραγγελία, να αναβάλει πληρωμές ή να διεκδικήσει αποζημίωση, κυρώσεις ή βλάβες οποιουδήποτε είδους. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκπληρώσει την παραγγελία με πολλές παραδόσεις ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Εάν ο πελάτης σκοπεύει να ζητήσει συγκεκριμένους όρους παράδοσης, οφείλει να το γνωστοποιήσει με ρητή γραπτή επικοινωνία, την οποία η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί.

Τα εμπορεύματα θα παραδίδονται εκ του εργοστασίου (EXW) και, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία για την αποστολή ή τα σχετικά έξοδα, ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του παραλήπτη από την παράδοση στον πρώτο μεταφορέα. Οποιοδήποτε αίτημα ή διαφωνία από τον παραλήπτη σε σχέση με τα παραπάνω αλλά και σε περίπτωση καθυστερήσεων ή παρεξηγήσεων πρέπει να απευθύνεται από τον πελάτη απευθείας στους υπεύθυνους μεταφορείς. Η επαλήθευση των εμπορευμάτων πρέπει να γίνει από τον αγοραστή κατά την παράδοση και οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με αυτό θα ληφθεί υπόψη μόνο εάν γίνει με συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής εντός οκτώ ημερών.

Πληρωμές

Η πληρωμή της αξίας και κάθε άλλου οφειλόμενου ποσού από τον πελάτη πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο τιμολόγιο, με ηλεκτρονική μεταφορά (τραπεζική μεταφορά) ποσών σε νόμιμο νόμισμα στον τρεχούμενο λογαριασμό της εταιρείας που υποδεικνύεται από το ίδιο ή στην έδρα της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής θα χρεώνονται τόκοι υπερημερίας (Ν.Δ. 231/2002) από τις ημερομηνίες λήξης που αναγράφονται στο τιμολόγιο, πέραν των απλήρωτων εξόδων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει προσχέδια κατ’ απαίτηση για την κάλυψη απλήρωτων τιμολογίων, χωρίς ο πελάτης να εγείρει αντιρρήσεις κανενός είδους. Όλα τα έξοδα για την απόκτηση και έκδοση τίτλων και τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν επίσης τον πελάτη. Η έκδοση συναλλαγματικών ή η αποδοχή λογαριασμών ή επιταγών πληρωτέων σε άλλα μέρη είναι αποκλειστική παραχώρηση που παρέχεται στον πελάτη και δεν μπορεί ποτέ να συνιστά παρέκκλιση από τα παραπάνω, δηλαδή ότι οι πληρωμές είναι έγκυρες και απελευθερωτικές μόνο εάν πραγματοποιηθούν στην υποδεικνυόμενη τράπεζα ή στην επίσημη έδρα μας. Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τις παραδόσεις ή να ακυρώσουμε τυχόν παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές, εάν οι πληρωμές δεν πραγματοποιηθούν εντός των συμφωνημένων όρων. Οποιεσδήποτε διαφωνίες οποιουδήποτε είδους δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα αναβολής ή αναστολής πληρωμών.

Παράπονα

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και να τροποποιήσει ή να εξαλείψει μοντέλα. Οι εικόνες που εμφανίζονται σε καταλόγους και φυλλάδια προορίζονται να επιδείξουν και να αναπαραστήσουν τα μεμονωμένα στοιχεία και επομένως δεν αποτελούν υποχρέωση πιστής εκτέλεσης. Οι λεπτομέρειες, οι μετρήσεις και τα βάρη που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά. Εάν ο πελάτης χρειάζεται να βασιστεί σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, μετρήσεις και βάρη, πρέπει να το επισημάνει ρητά στην Εταιρεία κατά τη στιγμή της παραγγελίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει τις εκφραζόμενες ανάγκες.

Ευθύνη

Όλα τα προϊόντα Mamoli υποβάλλονται σε δοκιμές αποδοχής και ποιοτικούς ελέγχους συμμόρφωσης πριν διατεθούν προς πώληση. Τα σφάλματα ή τα κατασκευαστικά ελαττώματα θα αναγνωρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους εγγύησης. Η Mamoli διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα εάν η επιστροφή δεν έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία και τα εν λόγω αγαθά πρέπει να αποστέλλονται δωρεάν στο χώρο παραγωγής στην Lacchiarella. Επιπλέον, αποκλείεται κάθε ευθύνη της Mamoli για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση και την εσφαλμένη εγκατάσταση των προϊόντων της και δεν θα αναγνωριστεί κόστος εργασίας για την αντικατάσταση ελαττωματικών αντικειμένων, καθώς και αιτήματα αποζημίωσης για άμεση ή έμμεση ζημία που υπέστησαν ή προκλήθηκαν.

Δεν έχουν καμία αξία και δεν αναγνωρίζονται από την Εταιρεία, δηλώσεις, δεσμεύσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους αναλαμβάνονται από: υπαλλήλους, ή αντιπροσώπους, οι οποίες δεν προκύπτουν από αυτούς τους γενικούς όρους πώλησης ή από πράξεις που έχουν υπογραφεί επίσημα από την εταιρεία.

Στοιχεία πελάτη

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα στοιχεία ταυτότητας που παρέχονται όπως: Επωνυμία Εταιρείας, Επίσημα Έδρα, Κωδικός Φορολογίας, ΑΦΜ και οτιδήποτε άλλο απαιτείται ειδικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δικαιοδοσία και ισχύον δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά, μόνο το Δικαστήριο του Μιλάνου είναι πάντα αρμόδιο, ακόμη κι αν οι εντολές έχουν εκδοθεί αλλού. Η πώληση διέπεται από την ιταλική νομοθεσία. Αυτός ο κατάλογος ακυρώνει και αντικαθιστά τους προηγούμενους.